Pokiaľ chcete uplatniť právo na reklamáciu tovaru, vyplňte tento formulár a počkajte prosím na odpoveď. Po potvrdení nároku na reklamáciu pošlite tovar na Adresu pre vrátenie tovaru.
Tovar neposielajte na dobierku. Tovar bude následne skontrolovaný pracovníkmi e-shopu a budete vyrozumení o výsledku reklamácie.

Vo formulári vyplňte všetky dôležité informácie a podrobne popíšte závadu. Môžete priložiť aj fotografiu vady. Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup jej vybavenia. V prípade, že bude reklamácia posúdená ako oprávnená, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena. Kupujúci má nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovné) v primeranej výške.

Na spracovanie reklamácie máme 30 dní od prevzatia zaslaného tovaru. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

Adresa pre vrátenie tovaru
BIANTE
Masarykova 1556 
69801 Veselí nad Moravou
Česká republika
Tel: 777 839 845

Predávajúci
Net Distribution s.r.o.
Masarykova 116
69801 Veselí nad Moravou, Česká republika
IČO: 06398456
DIČ: CZ06398456